+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

345/2015. diósdi öh. a Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete :

 

1. Közbeszerzési eljárás lefolytatása Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadásására vonatkozó feladatok - tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) harmadik rész 127.§ (1) bekezdés b) pontja szerint közbeszerzési eljárások megindítására előkészített ajánlattételi felhívásokkal egyetért és hozzájárul azoknak az RVI Magyarország Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.) által az alábbi ajánlattevők részére történő megküldéséhez. Az ajánlattevők piackutatás alapján kerültek kiválasztásra, mivel alkalmasak a szerződés teljesítésére.

2. A Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos- kiírás szerint

   

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény