+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

a 462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatás kertében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A 462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatás kertében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

344/2015.  diósdi öh. a 462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatás kertében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A „Kivitelezési szerződés keretében a Kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatásában ” tárgyú közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja
  2. A  nyertes ajánlattevő a Habbeton Kft Kft. (székhelye: 3300 Eger, Vasút u.8.), mint összességében legjobb ajánlatot adó ajánlattevő.
  3. Vállalkozási szerződést köt a legjobb ajánlatot adó a Habbeton Kft. (székhelye: 3300 Eger, Vasút u.8.), nettó 23.110.000.-, Ft, mint összességében legjobb ajánlattevővel.
  4. Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr. Lovász László jegyző:

Határidő: szerződéskötésre 8 nap

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény