+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Zsilinszky Péter kompenzációs kérelmével kapcsolatos döntésről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Zsilinszky Péter kompenzáció kérelmével kapcsolatos döntésről

 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

343/2015.  diósdi öh. Zsilinszky Péter kompenzáció kérelmével kapcsolatos döntésről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1.  Diósd Város Önkormányzata megismerte Zsilinszky Péter levelét, melyben kérelmét elutasítja.

 

  1.  Felhatalmazza a Polgármestert a döntésről tájékoztassa az érintettet.

 

 

Felelős: Bogó László  polgármester,  dr. Lovász László jegyző

Határidő: szerződéskötésre 30 nap

   

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény