+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Vadvirág utca járdaépítésével kapcsolatos döntésről

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Vadvirág utca járdaépítésével kapcsolatos döntésről

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

342/2015.  diósdi öh. a az önkormányzat  Vadvirág utca járdaépítésével  döntéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Diósd Város Önkormányzata a Vadvirág utcai járda kivitelezési munkáira az Ladányi  és Ladányi Kft. céggel köt szerződést.
  2. A kivitelezési munkát 504 fm szakaszra rendeli meg.
  3. A kivitelezésre a 2014-ben kapott hitelkeret nyújt fedezetet egy részben, melynek összege 11 millió forint, 2.300.000 forinttal a 2015. évi költségvetésből egészíti ki
  4. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, Jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény