+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Műjégpálya bérléséről és üzemeltetéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Műjégpálya bérléséről és üzemeltetéséről

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

341/2015.  diósdi öh. Műjégpálya bérléséről és üzemeltetéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1., Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Summerice céggel a 407 m2-es pálya bérlését palánkkal és sátorral együtt.

 

2., A műjégpálya üzemeltetéséről a Szociális, Egészségügyi és Sportbizottság Sport-albizottságának döntése alapján a Polgármester az adott céggel szerződést köt.

 

3., A műjégpálya működését és üzemeltetését a spotbizottság ellenőrzi.

 

4. Felhatalmazza a Polgármestert  a Summerice céggel szerződés aláírására

 

Felelős: Bogó László  polgármester,  Dr. Lovász László jegyző

Határidő: szerződéskötésre 30 nap

 

 

   

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény