+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 28-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Beszámoló  a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

 

339/2015. (X. 28.) diósdi öh. a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés - 2015. október 01-október 28- közötti fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót megismerte és elfogadta.

 

 

 

 

   

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény