+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

a Diósd 3687/4 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 8-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Diósd 3687/4 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

337/2015. (X. 8.) diósdi öh. a Diósd 3687/4 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A Fodor László és Fodor Lászlóné, 2049 Diósd, Mandula utca 3. szám alatti lakosok tulajdonát képező, folyamatban lévő telekmegosztási eljárás során kialakításra kerülő 3687/4 Hrsz alatt felvett, 55 m2 alapterületű, kivett helyi közút megnevezésű ingatlant  – út céljára –  ingyenesen tulajdonba veszi.
  2. Az ajándékozási szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati egyéb dologi kiadások keret   terhére kívánja finanszírozni.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László  Polgármester, Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 8.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény