+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Ipar utca forgalmi csomópont kialakításának II. ütem kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 8-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Ipar utca forgalmi csomópont kialakításának II. ütem kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

 

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

336/2015. (X. 8.) diósdi öh. Ipar utca forgalmi csomópont kialakításának II. ütem kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

  1. A „Kivitelezési szerződés keretében az Ipar utca forgalmi csomópont kialakítása II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja.
  2. A  nyertes ajánlattevő a Nyír-Aqua Team Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 15.), mint összességében legjobb ajánlatot adó ajánlattevő.

 

  1. Vállalkozási szerződést köt a legjobb ajánlatot adó a Nyír-Aqua Team Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 15.), nettó 12.330.863,- Ft, mint összességében legjobb ajánlattevővel.

 

  1. Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: 2015. október 23.

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 8.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény