+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 8-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

334/2015. (X. 8.) diósdi öh. a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

  1. Pályázatot ír ki a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére.
  2. A pályázati felhívást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
  3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről intézkedjen.

 

Felelős: Bogó László Polgármester, Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: közzététel: legkésőbb  2015. október 25. napján

 

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 8.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény