+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Napirendi pontok

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 8-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Napirendi pontok

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

332/2015. (X. 8.) diósdi öh. Napirendi pontokról

Nyílt ülés:

 

  1. 303/2015. (IX.2.) diósdi öh.  határozat a Diósd Város Önkormányzata 2016-2017. évi Villamos energia beszerzéséről - határozat visszavonása

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

 

  1. Kék Géza Művelődési Ház és könyvtár igazgatói pályázat kiírása

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

  1. Ipar utcai közbeszerzési eredmény – szavazás

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

  1. Diósd 3687/4 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 8.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény