+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Az EDNATECH Kft. Diósd, Katinka utca 718 hrsz-ú ingatlanon található fák kivágását elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Az EDNATECH Kft.  Diósd, Katinka utca 718. hrsz-ú ingatlanon található fák kivágását elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezéséről

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

331/2015. (X. 1.) diósdi öh. …/2015. (X. 1.) diósdi öh. az EDNATECH Kft.  Diósd, Katinka utca 718. hrsz-ú ingatlanon található fák kivágását elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezéséről.

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1. Az EDNATECH Kft. Diósd Város Jegyzője által kiadott 6597-2/2015. számú határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, a fák kivágását nem engedélyezi.

2. Felkéri a Polgármestert és a jegyzőt az EDNATECH Kft. határozattal történő értesítésére.

 

Felelős:

Határidő:

 

 

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény