+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Az Ipar u. kivitelezési pályázat közbeszerzése

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Az Ipar u. kivitelezési pályázat közbeszerzése

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

330/2015. (X. 1.) diósdi öh. az Ipar u. kivitelezési pályázat közbeszerzése

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás keretében az „Ipar utca forgalmi csomópont kialakítása I. ütem és II. ütem az Ipar utcai útépítés a Vadrózsa utca szakasz” közbeszerzési eljárás keretében kiválasztandó nyertes ajánlattevővel a szerződést készítse elő, valamint az útépítés kivitelezési és megvalósítási szakaszát folytassa le, arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos- kiírás szerint

 

 

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény