+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Az önkormányzati capadékvíz elvezetésével kapcsolatosan

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Az önkormányzati csapadékvíz elvezetésével  kapcsolatosan

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

329/2015. (X. 1.) diósdi öh. az önkormányzati csapadékvíz elvezetésével  kapcsolatosan

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. Diósd Város Önkormányzata szükségesnek tartja a lakótelepen a csapadékvíz elvezetésének megoldását az egész területre, melynek előkészítését, tervezését el kell kezdeni. A következő időszakokra a költségvetésbe be kell tervezni.
  2. A Bartók B. 5 sz. társasház csapadékvíz elvezetésének megoldását elfogadja és az ajánlatok közül Pro-Construkció ’91 Kft vállalkozót bízza meg a kivitelezés elvégzésével.
  3. A hivatal műszaki ellenőre folyamatosan ellenőrizze a kivitelezést.
  4. A kivitelezés költségeit a 2015 évi költségvetés tartalék terhére javasolja betervezni.
  5. Felhatalmazza a Polgármestert az  szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László  Polgármester, Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény