+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

327/2015. (X. 1.) diósdi öh. az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. Felkéri az Alpolgármestert, hogy több alkusz cégtől kérjen be ajánlatokat a Polgármesteri Hivatalra és Diósd Város Önkormányzatára vonatkozó jelenlegi vagyon- és felelősségbiztosítási továbbá gépjármű felelősségbiztosítási és casco feltételek megújítására vonatkozóan.
  2. Felhatalmazza az Alpolgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: 60 napon belül

 

 

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény