+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

326/2015. (X. 1.) diósdi öh. az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1.  rendes felmondással, naptári évfordulóra megszünteti a Diósd Város Önkormányzata és a Fair 21 Kft. között Diósdon, 2015. 09. 14. napján kelt megbízási szerződést.
  2. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés azonnal

 

 

 

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény