+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósd 3004/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. július 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd 3004/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

254/2015. (VII. 16.) diósdi öh. a Diósd 3004/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Az idősebb és ifjabb Gyuga László, 2049 Diósd, Baross u. 9/A, Gyüre Anita, 2049 Diósd, Gyár utca 68., Andor Róbert, 2049 Diósd, Gyár utca 68. szám alatti lakosok 1 / 4 – 1 / 4 – ed arányú tulajdonát képező, folyamatban lévő telekmegosztási eljárás során kialakításra kerülő   3004/3 Hrsz alatt felvett, 116 m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű ingatlant   ingyenesen – út céljára – tulajdonba veszi,
  2. Az ajándékozási szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati  egyéb dologi kiadások  keret   terhére kívánja finanszírozni.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

Kmf.

 

 

Bogó László                                                                                     Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény