+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A 2562/2 hrsz-ú és a 2614 hrsz-ú ingatlanok geodéziai felméréséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: A 2562/2 hrsz.-ú és a 2614/2 hrsz.-ú ingatlanok geodéziai felméréséről

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

325/2015. (X. 1.) diósdi öh. a 2562/2 hrsz.-ú és a 2614/2 hrsz.-ú ingatlanok geodéziai felméréséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. támogatja a 2562/2 hrsz.-ú és a 2614/2 hrsz.-ú ingatlanok geodéziai felmérését

 

  1. a geodéziai felmérés költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a  beruházási keret  terhére kívánja finanszírozni.

 

  1. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a Geo-Fok Földmérő, Tervező és Szolgáltató Bt-vel történő vállalkozói szerződés megkötésére 110.000 Ft összegben, mely áfa mentes.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: október 9.

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény