+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

A Diósd 1870/4 hrsz alatti ingatlanból 8 m2 nagyságú területrész bérbevételére irányuló kérelemről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: A Diósd, 1870/4 Hrsz. alatti ingatlanból 8 m2 nagyságú területrész bérbevételére irányuló kérelemről

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

324/2015. (X. 1.) diósdi öh. a Diósd, 1870/4 Hrsz. alatti ingatlanból 8 m2 nagyságú területrész bérbevételére irányuló kérelemről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A Diósd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Diósd, 1870/4 Hrsz. alatt felvett kivett út megnevezésű 1509  m2 alapterületű ingatlan 8 m2 alapterületű részének bérbeadására vonatkozóan nem kíván bérleti szerződést kötni.
  2. Felkéri a hivatalt, hogy a területnek rendben tartásáról gondoskodjon.
  3. Felkéri a Jegyzőt, hogy a képviselő –testület döntéséről értesítse a kérelmezőt.

 

Felelős: dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés azonnal 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény