+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A Diósd 3578/3 hrsz-ú kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: A Diósd 3578/3  Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

323/2015. (X. 1.) diósdi öh. a Diósd 3578/3  Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Máriási Szilvia, 2049 Diósd, Homokos utca 64-66. szám alatti lakos tulajdonát képező, folyamatban lévő telekmegosztási eljárás során kialakításra kerülő  3578/3  Hrsz alatt felvett, 33 m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű ingatlant   – út céljára –  ingyenes tulajdonba veszi. 

 

  1. Az ajándékozási szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati egyéb dologi kiadások keret   terhére kívánja finanszírozni.
  2. Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Felelős: Bogó László  Polgármester, Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény