+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

A gombapince bérbeadásával kapcsolatos kérdésekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: A gombapince bérbeadásával kapcsolatos kérdésekről

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

322/2015. (X. 1.) diósdi öh. a gombapince bérbeadásával kapcsolatos kérdésekről

 

 

a gombapince bérbeadásával kapcsolatos kérdésekről

 

Diósd  Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a Diósd Város Önkormányzat tulajdonában álló 1345 hrsz, valamint 1388 hrsz alatt felvett föld alatti tárolótér „gombapince” megnevezésű ingatlanból 833 m2 alapterületű  ingatlan – részt bérbe ad Nagy Károly  részére,
  2. 2015. október hó 1. napjától  határozatlan   időtartamra,  6 hónap felmondási idővel  70 Ft / m2 / hónap bérleti díj ellenében.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László  jegyző

Határidő: értesítés azonnal, szerződés megkötésére 30 nap.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény