+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelemről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelemről

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

320/2015. (X. 1.) diósdi öh. fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelemről

 

Diósd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátását a Budaörsi Fogyatékosok Napközi Otthonában, 642.750.-Ft / Év / 2 Fő összegben  2 évre  támogatja.
  2. A 2015. évre szóló támogatás fizetési határideje 2016. január 31., a 2016. évi támogatás fizetési határideje 2017. január 31..
  3. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László  jegyző

Határidő: értesítés azonnal, szerződés 30 napon belül

 

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény