+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Beszámoló a két ülés köztti fontosabb eseményekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. október 1-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

318/2015. (X. 1.) diósdi öh. a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés - 2015. július -augusztus 27- közötti fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót megismerte és elfogadta.

 

 

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. október 2.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény