+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

 

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

316/2015. (IX. 15.)  diósdi öh. a Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Diósd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. 2015. évben kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként Weinhardt Csaba részére Diósdi Sport Díjat adományoz.

 

2.       Felkéri Bogó László polgármestert és dr. Lovász László jegyzőt, hogy a Díj adományozásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: azonnal

 

 

Kmf.

 

 

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. szeptember 16.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény