+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Pipecon Kft. kérelmével kapcsolatos keretösszeg módosításáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. július 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Pipecon Kft. kérelmével kapcsolatos keretösszeg módosításáról

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

253/2015. (VII.16.)  diósdi öh. a Pipecon Kft. kérelmével kapcsolatos keretösszeg módosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a 45/205. (II.12.) számú önkormányzati határozatát módosítja, 
  2. a változási vázrajz újrazáradékolási eljárásának költségeit 70.000,- Ft, azaz Hetvenezer Ft. keretösszeg erejéig állja.
  3. Felkéri a Hivatalt, hogy az újrazáradékolás iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket,
  4. Felhatalmazza a Polgármestert a csereszerződés aláírására, a Jegyzőt az ellenjegyzésre.

Felelős: Bogó László  Polgármester, dr Lovász László Jegyző

Határidő: értesítés azonnal, szerződéskötés az újrazáradékolástól számított 30 napon belül

 

 

Kmf.

 

Bogó László                                                                                     Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény