+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. szeptember 8--án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

312/2015. (IX.08.) diósdi öh. a Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A 2015. évben,  közösségért végzett áldozatos és kiemelkedő munkája elismeréseképpen Old Sámán Zenekar  részére Diósd Városért Díjat adományoz.
  2. Felkéri a polgármestert, hogy a Díj adományozásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
  3. A Díj átadására minden évben a Szent Gellért Napok ünnepségsorozat keretei között kerül sor, a díjátadás tervezett időpontja 2015. szeptember 21.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr Lovász László jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. szeptember 9.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény