+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A 298/2015. (VIII.27.) Diósdi Öh. visszavonásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. szeptember 8--án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: 298/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  határozat visszavonásáról

 

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és tartózkodás nélkül tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

308/2015. (IX.08.) diósdi öh. a 298/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  visszavonásáról

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 298/2015. (VIII. 27.) diósdi öh. határozatát visszavonja.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr Lovász László jegyző

Határidő: azonnal

 

Kmf.

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. szeptember 9.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény