+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Napirendi pontok

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. szeptember 8--án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: napirendi pontok

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

306/2015. (IX. 8.) diósdi öh. a napirendi pontokról

Tárgyalandó téma:

NYILT:

 

  1. A viharkár vis maior pályázatának hiánypótlásáról

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

ZÁRT:

 

Z/1.     Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

Z/2.     Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. szeptember 9.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény