+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. szeptember 2-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

 Tárgy: Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

305/2015. (IX.2.) diósdi öh.  a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. eladja a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlant Dall’Oglio David részére bruttó 15.500.000,- Ft vételáron az alábbi feltétellel:

 

  • Foglalóként bruttó  2.000.000 forintot fizet meg vevő, az adás-vételi szerződés aláírásakor.
  • A Magyar Állam elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozatát  követő 15 napon belül további bruttó 6.000.000 Ft-ot, azaz hatmillió forintot vételár előlegként fizet meg.
  • A fennmaradó bruttó 7.500.000 Ft-ot, azaz hétmillió ötszázezer forintot az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 1 éven belül - előteljesítés kikötésével.

 

  1. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintettet és az adásvételi szerződést kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

Kmf.

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. szeptember 3.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény