+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Ipar utca 1387/39 Hrsz ingatlan telekmódosításáról

[Új kép]

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. szeptember 2-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

 Tárgy: Ipar utca 1387/39 Hrsz ingatlan telekmódosításáról

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

304/2015. (IX.2.) diósdi öh.  határozat az Ipar utca 1387/39 Hrsz ingatlan telekmódosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

A Diósd, Ipar utca 1387/39 hrsz.-ú ingatlan területén lévő víz és csatornahálózatot telekhatár áthelyezésével közterületre kívánja helyezni.
A jelenlegi telekből 224,6 m2 nagyságú területet a változási vázrajnak megfelelően az  Éget - völgyi út közterületének hasonló nagyságú területére cseréli.
A közüzemi víz tűzcsapját a közterületre kívánja kihelyezni.
A területcsere és a tűzcsap kihelyezésének költségeit 100.000 Ft keretösszeg erejéig az Önkormányzat  viseli.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a jelen határozatban foglaltak végrehajtására.

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: 30 nap

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. szeptember 3.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény