+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd Város Önkormányzata 2016-2017. évi villamos energia beszerzéséről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. szeptember 2-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: Diósd Város Önkormányzata 2016-2017. évi villamos energia beszerzéséről

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

303/2015. (IX.2.) diósdi öh.  határozat a Diósd Város Önkormányzata 2016-2017. évi villamos energia beszerzéséről

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 

  1. Megbízza a polgármestert, hogy Diósd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2016-2017. villamos energia évre a mellékelt ajánlatok tekintetében az elfogadó nyilatkozatokat aláírja.

 

  1. Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

 

  1. A szerződésbe kerüljön bele, amennyiben az Önkormányzat energia felhasználása csökken, az ne érintse hátrányosan a fizetendő KWh, vagy bármely más díj vonatkozásában az Önkormányzatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. szeptember 3.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény