+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Napirendi pontok

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. szeptember 2-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

 Tárgy: Napirendi pontok

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

302/2015. (IX.2.) diósdi öh.  határozat a napirendi pontokról

 

Tárgyalandó téma:

 

NYILT ÜLÉS:

 

  1. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzéséről

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

 

  1.  ……. (IX. 2.)  önkormányzati rendelete helyi kitüntető díjalapításáról szóló rendelet módosításáról

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

  1. …./2015. (IX. 2.) „Diósdi Sport Díj” alapításáról szóló rendelet módosításáról

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

  1. Diósd Ipar u. 1387/39 hrsz-ú ingatlan telekmódosítása

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

 

  1. Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény