+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósd Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 Tárgy: „Diósd Város Tiszteletbeli Polgára”  cím adományozásáról

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

301/2015. (VI. 24.) diósdi öh. „Diósd Város Tiszteletbeli Polgára”  cím adományozásáról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő – testülete:

 

  1. „Diósd Város Tiszteletbeli Polgára” címet adományoz Oswald Lorenz az alsbachi kórus, a Gesangverein Alsbach kórustitkára részére.

 

  1. Felkéri a Polgármestert a cím átadására.

 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László sk.                                                                               Dr. Lovász László sk.

polgármester                                                                                            jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény