+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

299/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  a Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A 2015. évben a Virágos Diósdért Díjat az alábbi személyeknek adományozza

 

 

Lakótelepi kategóriában utca :

            I. helyezett                             SINKÓ FERENCNÉ

            II. helyezett

            III. helyezett                         

 

 

Balkon és terasz kategóriában

            I. helyezett                             ZAFÍR LÁSZLÓNÉ

            II. helyezett                            SOMOGYI FERENCNÉ

               III. helyezett

 

 

Utca kategória

            I. helyezett                             VÍGH MIHÁLYNÉ

            II. helyezett

            III. helyezett                         

 

 

Előkert kategória

  1. helyezett                          HORVÁTH ÁDÁM
  2. helyezett
  3. helyezett                         

 

 

Díszkert kategóriában

            I.  helyezett                            SÁRÁNICS MÁRIA

            II.  helyezett                           HERCZEG LAJOSNÉ

            III. helyezett             

 

 

Haszonkert kategóriában

  1. helyezett                     SÁNTHA MIHÁLYNÉ
  2. helyezett

            III.      helyezett                                           

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Díj adományozásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény