+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

298/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  a Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Diósd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2015. évben kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként Csetnek Béla – Diósdi Diák SE részére Diósdi Sport Díjat adományoz.

 

Felkéri Bogó László polgármestert és dr. Lovász László jegyzőt, hogy a Díj adományozásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény