+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. július 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

251/2015. (VII. 16.) diósdi öh. a  településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására

 

 

  1. Diósd Város Képviselő-testülete elfogadja a Mikszáth Kálmán utca szabályozási vonalának módosítása a kerítésvonalak és a jelenlegi telekhatárok figyelembe vételével.
  2. Diósd Város Képviselő-testülete elfogadja a Bölcsőde alatti (Szamos utca melletti) részen a kérelmezett telek újra osztást a jelenlegi önkormányzati földrészlet területének megfelelő új önkormányzati tulajdonba kerülő telek kialakítása esetén.
  3. Diósd Város Képviselő-testülete elfogadja a hatályos HÉSZ 11. § (4) bekezdésének módosítását a nyúlványos telkek nyúlványának 6,0 m minimális szélességének csökkentésére azzal, hogy:A legkisebb nyúlvány szélesség 5,0 m lehet, de a nyúlvány mellett kialakításra kerülő telek közterülettel közös szélessége nem lehet kisebb 18,0 m-nél.

Kmf.

 

Bogó László sk.                                                                               Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény