+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A volt TIGÁZ irodaház egy részének bérbeadásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A volt TIGÁZ irodaház egy részének bérbeadásáról

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

295/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  a volt TIGÁZ irodaház egy részének bérbeadásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a Diósd belterület 2614/2 hrsz alatt felvett, természetben 2049 Diósd, Petőfi S. u. 40. szám alatt található kivett irodaház megnevezésű, 7836 m2 alapterületű ingatlan oldalsó, L-alakú részét,- melyben raktárak, tárolók, irodák, műhelyek, öltözők találhatóak – bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
  2. A helyiségek bérleti díját minimum 200,- Ft/m2/hónap árban határozza meg, a jelenlegi állapotban, egyéb igények felmerülése esetén az esetleges költségeket be kell számítani.
  3. Felkéri a Hivatalt, hogy a bérleti lehetőségre vonatkozó felhívást a fenti paraméterekkel helyben szokásos módon hirdesse meg,
  4. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a jelentkező bérlőkkel a bérleti szerződést kösse meg.

 

Felelős: Bogó László Polgármester, Dr Lovász László Jegyző

Határidő: hirdetés azonnal, szerződéskötés 30 napon belül

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény