+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A rágcsálóírtási munkálatok ellátásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

294/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  a rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról

 

 

Diósd  Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 

  1. Diósd alábbi intézményeiben: Polgármesteri Hivatal épülete: (652 m2), Egészségház épülete: (639 m2), Diósdi Eötvös Jözsef Német Nemzetiségi Általános Iskola két épülete: (494 m2, 2611 m2), Dió óvoda három épülete, (708 m2, 440 m2, 958 m2), Zöldfa bölcsőde épülete (753 m2), Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár épületei: (műv. ház: 197 m2, könyvtár: 106 m2, sporttelep: 1068 m2, tájház: 138 m2,
  2. és alábbi közterületein: lakótelep 25 ezer m2 területe 40 db csatornaszemmel, patak part menti területek : 30 ezer m2, Törökbálinti határút Meggyes utca környéke  8,9 ezer m2 és a 8. db szelektív hulladékgyűjtő konténernek a környéke,
  3.  történő rágcsálóirtási munkálatok ellátásával megbízza Rónai György gázmestert 1 év időtartamra.
  4. az árajánlatában szereplő  bruttó 675.000 Ft összegű megbízási díj ellenében.
  5. A rágcsálóirtási munkálatok ellátását Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az egyéb szolgáltatás keret terhére kívánja finanszírozni.
  6. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László  jegyző

Határidő: szerződéskötés 30 nap

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény