+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Bursa hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

293/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

 

Diósd  Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

  1. csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához,
  2. a  pályázati kiírásban az egy főre jutó jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének   200%-ában -ában határozza meg, az önkormányzati támogatás összegét 5.000  Ft/fő/hó összegben állapítja meg,
  3. felkéri a Jegyzőt, hogy a központi pályázati kiírás megjelenését követően  gondoskodjon a csatlakozási nyilatkozat megküldéséről, a pályázati kiírás közzétételéről,  és a szükséges további intézkedéseket tegye meg,
  4. a pályázatokról való döntést a Polgármesterre ruházza át,
  5. Az támogatás költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a szociális  keret  terhére kívánja finanszírozni.
  6. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor a Bursa Hungarica ösztöndíjra a sikeresen pályázók részére megfelelő összeget különítsen el.

Felelős: Bogó László Polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: folyamatos

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény