+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Dezső Lajos Sakkegylet kérelméről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Dezső Lajos Sakkegylet kérelméről

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

292/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  a Dezső Lajos Sakkegylet kérelméről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. A  Dezső Lajos Sakkegylet részére  80.000 Ft összegű támogatást nyújt, a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtáron keresztül.
  2. A kért eszközöket vásárolja meg a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vegye leltárba, és rajtuk keresztül kapja meg a Sakkegylet.
  3. A támogatás kifizetése a költségvetés  általános tartalék keret terhére történik.
  4. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a támogatási szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény