+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Az egy évvel ezelőtt felfestett burkolati jelek felújító festéséről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Az egy évvel ezelőtt felfestett burkolati jelek felújító festéséről

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

291/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  az egy évvel ezelőtt felfestett burkolati jelek felújító festéséről

Diósd Város Képviselő-testülete:

 

  1. támogatja az autóbuszok által megkoptatott burkolati jelek felújító festését
  2. vállalkozási szerződést köt a Festett-Jel Kft-vel a következő tételekre:
  • Településközpontban és környékén található gyalogátkelők felújító festése (158 m2)

munkadíj+anyag: 1.850 Ft/ m2

összesen: 292.300 Ft

  • Buszmegállók burkolati jel festése (18 m2)

munkadíj+anyag: 1.850 Ft/ m2

összesen: 33.300 Ft,

 

valamint az új óvoda előtti parkoló felfestését

  1. A felújítás  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a útak felújítása keret  terhére kívánja finanszírozni.
  2. Felkéri a polgármester a szerződés megkötésére.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2015. szeptember 1.

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény