+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

290/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban.

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. Diósd Város Önkormányzata a TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakítására kiírt  ötletpályázatának első 3 tervei közül a Fejérdy és Bartók  Építészeti Kft. tervét választja ki.

 

  1. Felkéri a Polgármestert, hogy a Fejérdy és Bartók Építészeti Kft-vel kösse meg a tervezői feladatokra a szerződést az alábbiak szerint:

 

  • A tervek elkészítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 75 napon belül.
  • A tervek elkészítésének összege? 7,5 MFt + Áfa.

 

  1. A tervezéshez szükséges alapadatokat, méréseket, a tervezéshez szükséges műszaki dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Műszaki irodája szerezze be készíttesse el.

 

  1. Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés elkészítésével és aláírásával. 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Jegyző

Határidő: 2015.szeptember 15.

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény