+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

289/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft feladatköre a következő: parkgondozás/zöldfelületi munkák, síkosság-mentesítés és hó eltakarítás téli időszakban ütemterv szerint, takarítás kéziszerszámokkal, rendezvények elő- és utómunkái, közterületek tisztántartása, játszóterek karbantartása, korlátok, rácsok hegesztése-karbantartása, festések, plakátok kihelyezése, táblák, tükrök kihelyezése, cseréje, szemét gyűjtés, szállítási munkák, lapkiadás.
  2. A 2013 évben kötött szerződés (Közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződés) módosítását az 1. pontnak megfelelően kerüljön átdolgozásra  az együttműködési megállapodásban, valamint a jogi és személyi változások átvezetésre kerüljenek. Határidő 2015 szeptember 30.
  3. Diósdi Városgazda Nonprofit Kft-től augusztus végével az  Általános iskola technikai személyzete, valamint a gyors szerviz ( 3 fő ) átkerül a Önkormányzat településüzemeltetési részlegéhez. A Városgazda Nonprofit Kft készítsen üzleti tervet a következő időszakra (vállalkozás bemutatása, a tevékenység leírása, a társaság 2015. évi feladatai, a társaság helyzete, a 2015. év pénzügyi terve).
  4. Legyen a költségvetésbe betervezve a tartalék keret terhére Városgazda Nonprofit Kft részére szeptember 1.-étől havi bruttó 3.000.000.-Ft bérköltség, valamint a 600.000.-Ft rezsi és egyéb költség finanszírozása a működésre és a feladatok  teljesítésére.

 

Felelős: Polgármester, Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság Elnöke

Határidő: 2015.szeptember 30.

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény