+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A DTC Egyesület szerződésének módosításáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A DTC Egyesület szerződésének a módosításáról

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

288/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  a DTC Egyesület szerződésének a módosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. A Képviselő Testület a 127/2015.(IV.15.) önkormányzati határozatban elfogadott könyvvizsgálói jelentés alapján megállapított a DTC által megvalósított  bruttó 60.948.888.-Ft ( hatvanmilliókilencszáznegyven-nyolcezernyolcszáznyolcvan forint ) beruházás átvezetésre kerüljön az önkormányzat könyveibe.
 2. A DTC-vel kapcsolatos a szerződés módosításánál az önkormányzat a következő célokat tűzi maga elé: a Sportközpont minél szélesebb hasznosítása a diósdi lakosság számára, az új Diósdi Sportkoncepció kidolgozásával  a mai igényekhez igazodó Sportközpont fejlesztése.
 3. A DTC-vel  kapcsolatos a szerződés módosításnál az önkormányzat a következőket főbb prioritásokat fogalmazza meg;
 • lezárja és beszámítja a DTC beruházásaiba a rezsi tartozásit,
 • Sportközpont rezsi költségeit 5 millió Ft/ év erejéig fedezi,
 • a bérleti díjat 6 millió Ft / évre módosítja 2016 január 1-től,
 • 4 fő bérét nem tudja vállalni,
 • a Sportközpont teljes működtetését átadja, büfével együtt,
 • szerződést 5 évre köti úgy, hogy a felmondási idő 180 nap, nem érintheti a bajnoki szezont,
 • rögzíti a tömegsportra használható időpontokat a műfüves pályára, ill. egyéb rendezvényekre, sportprogramokra felhasználható időt/ napokat és teremhasználatot a civil szervezeteknek vagy egyéb közösségi rendezvények céljára,
 • Spotkoncepcióból adódóan a Sportközpontban fejlesztéseket végezhet a nem használt területeken  és az  épület tetején.
 1. Diósd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a Sportközpontot az elkövetkező legalább 20 évben a diósdiak sportolási igényeihez igazodva kívánja fenntartani és fejleszteni.
 2. A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a 4. pont prioritásai alapján kösse meg a szerződést a DTC számára szeptember 30.-ig.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: 2015.szeptember 15.

 

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény