+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

287/2015. (VIII. 27.) diósdi öh. a másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

  1. Támogatja a másodállásos járőrszolgálat működését Diósdon 2015. augusztus  hó 10. – 2016. február  hó 10. közötti időszakban, napi 4 óra  időtartamban bruttó 2200,- Ft /óra díjazás ellenében, 113 nap szolgálattal számolva összesen  bruttó 994.400,- Ft, azaz Kilencszázkilencvennégyezer-négyszáz Ft összeg erejéig.
  2. Az támogatás költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az  önkormányzati bér és járulékkeret  terhére kívánja finanszírozni.
  3. Kéri, hogy a járőrszolgálati idők az esti  órákra is terjedjen ki, a  frekventált területeken fokozott járőrözést kér.
  4. Felkéri a Hivatalt, hogy a szükséges összeget a 2016. évi költségvetésbe tervezze be.
  5. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

Felelős: Bogó László Polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény