+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 27-én megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

283/2015. (VIII. 27.) diósdi öh.  A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete első olvasatként elfogadja a rendelet-tervezetét és kéri, hogy a Diósdhéj újságban jelenjen meg a rendelet-tervezet teljes szövege, illetve egy rövid tájékoztató, illetve javasolja egy lakossági fórum megtartását

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 28.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény