+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd 816/2 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 13-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Diósd 816/2  Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

277/2015. (VIII. 13.) diósdi öh. Diósd 816/2  Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Sárközi András, 2040 Budaörs, Pipacs utca 9. szám alatti lakos kizárólagos tulajdonát képező, folyamatban lévő telekmegosztási eljárás során kialakításra kerülő   816/2 Hrsz alatt felvett, 8  m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű ingatlant   ingyenesen – út céljára – tulajdonba veszi,
  2. Az ajándékozási szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati egyéb dologi kiadások  keret   terhére kívánja finanszírozni.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László  Polgármester, Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30  nap

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 14.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény