+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 13-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

276/2015. (VIII. 13.) diósdi öh. a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. eladja a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlant a pályázati kiírásban szereplő feltételek mellett az Amelis Kft. részére 38.000.000,- Ft vételáron.

 

  1. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintettet és az adásvételi szerződést kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 14.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény