+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

A sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 13-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással azl alábbi határozatot hozta:

 

275/2015. (VIII. 13.) diósdi öh. sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. az Önkormányzat által a 2049 Diósd, Zöldfa u. 1187/4 hrsz-ú ingatlan pályázati kiírásban részletezettek szerinti 50x200 méter területének bérbeadására vonatkozó, négy évszakos sípálya létrehozatala céljából történő sportcélú hasznosítására kiírt nyilvános pályázati eljárását érvényesnek nyilvánítja.
  2. A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a SKID Síiskola Kft.–vel (1029. Budapest, Ördögárok u. 66.) kösse meg a pályázati kiírás szerint a szerződést és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés azonnal

 

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 14.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény