+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Napirendi pontok

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 13-án megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Napirendi pontok

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

273/2015. (VIII. 13.) diósdi öh.  a napirendi pontokról

 

Tárgyalandó téma:

NYILT ÜLÉS:

 

  1. Sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

 

  1. A Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

 

3.    Diósd 816/2 hrsz –ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott:

 

  1. A Viharkár vis maior pályázatának beadásáról

 (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

 

Kmf.

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 14.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény