+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Pesovár Alapfokú Művészeti Iskola II. féléves támogatásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 5-én megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Pesovár Alapfokú Művészeti Iskola II. féléves támogatásáról

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

271/2015. (VIII. 5.) diósdi öh.  Pesovár Alapfokú Művészeti Iskola II. féléves támogatásáról

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a Magyarok Öröksége Alapítvány kérelmét megismerte.
  2. Az Egyesületet 550 000 Ft támogatásban részesíti.
  3. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: támogatási szerződés megkötése 2015. augusztus 31-ig

 

 

Kmf.

 

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 6.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény